SŁOWNICZEK POJĘĆ UJEŻDŻENIOWYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ UJEŻDŻENIOWYCH

 • Ustawienie a zgięcie

Pojęcie  ustawienie  dotyczy potylicy i szyi konia. Zgięcie natomiast odnosi się do całego kręgosłupa konia, od potylicy do nasady ogona. Koń może poruszać się w ustawieniu, ale bez zgięcia, natomiast nie ma zgięcia bez ustawienia. Za ustawienie odpowiada wewnętrzna ręka jeźdźca, za zgięcie – całokształt używanych pomocy, głównie jednak wewnętrzna łydka.  Więcej na ten temat:  Skala  szkoleniowa – prostowanie.

ustawienie-szyi

ustawienie w prawo

 • Kontrustawienie, kontrzgięcie – jazda w ustawieniu / zgięciu przeciwnym do kierunku ruchu.
 • Zebranie / zganaszowanie/ zaangażowanie zadu – te pojęcia nie są tożsame, choć często błędnie są używane zamiennie. Zganaszowanie jest to ustawienie głowy i szyi w taki sposób, żeby nos konia znajdował się mniej więcej w pionie. Koń może być zganaszowany, nie będąc jednocześnie zebranym. Zaangażowanie zadu – obszerny wykrok zadnich kończyn, które wkraczają głęboko pod kłodę konia. Zaangażowanie zadu jest niezbędne do uzyskania zebrania, jednak samo w sobie o nim nie świadczy (przykład: koń wyścigowy na torze – ma ekstremalnie zaangażowany zad, jednak nie porusza się w zebraniu). Zebranie – dotyczy całej sylwetki konia i wynika z wielu lat odpowiedniej gimnastyki. Polega na przeniesieniu środka ciężkości do tyłu, w kierunku zgiętych, podstawionych pod kłodę tylnych kończyn oraz odpowiednio ukątowanej miednicy, w efekcie czego grzbiet się podnosi, potylica jest najwyższym punktem, a przód konia staje się lekki.
 • Przeganaszowanie – takie ustawienie głowy i szyi konia, w którym najwyższym punktem nie jest potylica, a okolice 3-4 kręgu szyjnego, a nos znajduje się za pionem.
 • Rollkur – ekstremalne przyciągnięcie pyska konia do klatki piersiowej przy użyciu siły (wynikającej najczęściej z siły dźwigni munsztuka) jako brutalna, okrutna metoda treningu koni.
 • Jechać konia od tyłu do przodu
 • Mieć konia przed łydką
 • Skala szkoleniowa – zbiór zasad i wytycznych określających najważniejsze cechy konia wierzchowego i kolejność pracy nad nimi, dla zawodników, trenerów i sędziów. Zakłada trzy etapy pracy z koniem: etap przyzwyczajenia konia do pracy pod siodłem, w którym pracujemy głównie nad regularnością chodów czyli taktem oraz rozluźnieniem, etap rozwijania siły pchającej zadu poprzez pracę nad prawidłowym kontaktem oraz impulsem, etap rozwoju siły nośnej zadu poprzez pracę nad wyprostowaniem oraz przeniesienie ciężaru na zad, czyli zebranie. Składa się z sześciu szczebli, wzajemnie się przenikających i zależnych jeden od drugiego. Czytaj więcej: skala szkoleniowa.

skala szkoleniowa - schody

kolejne szczeble skali treningowej / piramidy ujeżdżeniowej

 • Timing – właściwy z punktu widzenia biomechaniki ruchu konia moment użycia pomocy jeździeckich tak, aby miały one szansę wywołać określony efekt. Czytaj więcej: Timing w treningu ujeżdżeniowym
 • Koło / wolta – mimo, iż chodzi o tę samą figurę geometryczną, to jednak rozmiar ma znaczenie 😉 a mianowicie: koło w programach ujeżdżeniowych może mieć średnicę 20 m i 15 m (poza czworobokiem może mieć nawet więcej, niż 20 m), natomiast wszystko, co ma średnicę 10 m i mniej, nazywane jest woltą (a więc wolta 10 m, wolta 8 m, wolta 6 m).
 • Zwrot na zadzie / piruet w stępie – zwrot na zadzie wykonywany jest z zatrzymania do zatrzymania, koń nie jest zgięty w kierunku ruchu, a stęp nie jest zebrany. Piruet lub półpiruet w stępie wykonuje się w stępie zebranym, a koń jest zgięty w kierunku ruchu. Więcej na ten temat: Zwrot na zadzie / piruet w stępie
 • Jechać konia na zewnętrznej wodzy
 • Koło energii – koń pracujący w rozluźnieniu i w prawidłowym ustawieniu całego ciała, pod jeźdźcem, którego cechuje stabilny, niezależny, elastyczny dosiad i doskonałe wyczucie jeździeckie, porusza się energicznie, elastycznie, obszernie i sprężyście. Umożliwia to “zamknięty obieg energii” wytwarzanej w zadzie, która swobodnie przepływa przez górną linię konia (rozluźniony, wyprostowany grzbiet, wolną od napięć szyję i potylicę, aby z pyska, poprzez elastyczny i stabilny kontakt “wrócić” do ręki jeźdźca.

kolo-energii-dressagedreams

koło energii

 

Dodaj komentarz